Opdrachtgevers en projecten

ELJA_logo_Large

Officemanager

08-2021 tot 02-2024

De ELJA FOUNDATION  is een nieuw filantropisch fonds dat innovatieve programma’s ontwikkelt op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op de toekomst en meer met elkaar verbonden raken. Vanaf de oprichting in 2021 van de ELJA Foundation heb ik als kwartiermaker het bestuur en de directie ondersteund bij de oprichting van de Foundation. Zoals met name:
• Voorbereiden, coördineren en bewaken van de besluitvormingsprocessen en de daarmee samenhangende uitvoeringsaspecten van het bestuur. Voorbereiden van agenda’s, stukken en notuleren van de bestuursvergaderingen.
• Opzet en inrichting nieuw kantoor in Laren.
• Opzet en inrichting van de ICT-omgeving, loonadministratie, HR-processen, (project)administratie, verzekeringen, pensioenen, website e.d.

logo pleegzorg

Officemanager & programma assistent

04-2020 tot 07-2021

Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’  is een meerjarige samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP),  Jeugdzorg Nederland (JN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel van het programma Versterken is om (aspirant) pleegouders te ondersteunen met een passend leeraanbod en om samen innovatieve (online) services te ontwikkelen op het terrein van informatie, leren en ontmoeting (community). Hiertoe wordt een digitaal platform opgericht, namelijk Pleegzorg.nl, dat per april 2021 live is gegaan.
In de rol van officemanager en programma-assistent heb ik de manager en het team ondersteund op secretarieel en administratief gebied bij de bedrijfsvoering.

Nieuwe NVvH logo mei 2016

Beleidsmedewerker

07-2019 tot 02-2020

De NVvH is een wetenschappelijke beroepsvereniging die de belangen van chirurgen behartigt, de kwaliteit van heelkundige zorg bevordert en bewaakt en de wetenschap en opleiding in het vakgebied bevordert.
Tijdens het zwangerschapsverlof van de Beleidsmedewerker nam ik haar taken als coördinator van de Opleidings- en Kwaliteitsvisitaties en de Richtlijnontwikkeling waar en ondersteunde de commissie Kwaliteit, Plenaire visitatiecommissie en de Richtlijncommissie bij besluitvormings-processen en daarmee samenhangende uitvoeringsaspecten.

rijnstad-logo

Bestuurssecretaris

11-2016 tot 09-2017 & 10-2012 tot 01-2014

Rijnstad is dé maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving.
Als bestuurssecretaris was ik verantwoordelijk voor coördinatie, bewaking en ondersteuning van de bestuurlijke processen en bood ik advies en ondersteuning aan de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Daarnaast was ik het 1e aanspreekpunt voor het Managementteam, Raad van Roezicht, Cliëntenraad en de ondernemingsraad.

logo fonds gg liggend

Officemanager

12-2014 tot 01-2017

Het Fonds Gezond Geboren is een stichting die zich inzet om fondsen te werven om wetenschappelijk onderzoek te financieren op het gebied van nog niet geboren en pas geboren baby’s met als doel een goede start in het leven te bevorderen.
Als officemanager was ik bijna vanaf de oprichting van het fonds verantwoordelijk voor het ondersteunen van het bestuur en 2 externe adviseur bij hun taken. Tevens was ik mede-organisator en uitvoerende voor verschillende evenementen en acties en verzorgde ik alle back office werkzaamheden.

KNO vereniging

Projectmedewerker

11-2014 tot 01-2016

De vereniging voor Keel-Neus en Oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied is een wetenschappelijke beroepsvereniging die de belangen van KNO-artsen, het onderwijs van KNO-artsen en hun vakgebied behartigt.
Als projectmedewerker was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de websitevernieuwing van de KNOV en de beleidsondersteuning van het onderwijsvernieuwingsproject “visie KNO-artsen 2025”.

Nieuwe NVvH logo mei 2016

Projectcoördinator & Beleidsondersteuner

11-2016 tot 09-2017 & 10-2012 tot 01-2014

De NVvH is een wetenschappelijke beroepsvereniging die de belangen van chirurgen behartigt, de kwaliteit van heelkundige zorg bevordert en bewaakt en de wetenschap en opleiding in het vakgebied bevordert.
Als  projectcoördinator van het SKMS project  “Professionalisering Advies- en BemiddelingsCommissie” (ABC) was ik verantwoordelijk voor de interne coördinatie binnen de ABC en de implementatie van de administratieve processen vanuit de ABC binnen het NVvH bureau.
Als beleidsondersteuner voor richtlijnen was ik verantwoordelijk voor de herinrichting van het richtlijnenproces en de richtlijnenadministratie.

Compleet CPZ logo

Officemanager

10-2011 tot 06-2012

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken.
Bij CPZ was ik de operationele rechterhand van de secretaris en het bestuur van het College bij oprichting van het CPZ bureau en bij de coördinatie van alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende zaken.

NVOG kleur

Bestuurs- en beleidsondersteuner

03-2010 tot 09-2011 & 03-2009 tot 06-2009

De NVOG is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor die de belangen van gynaecologen, de kwaliteit van gynaecologische zorg  en de wetenschap en opleiding van het vakgebied bevordert en bewaakt.
Bij de NVOG heb ik twee perioden de vereniging ondersteund.
Als beleidsondersteuner voor de het College Subspecialisatie, de Commissie Onderwijs en de Commissie Accreditatie was ik verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de commissies.
Als bestuursondersteuner was ik de operationele rechterhand van het bestuur en de directeur van de vereniging bij de coördinatie van alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende zaken en verantwoordelijk voor een goede vergaderstructuur, agendavoorbereiding, verslaglegging en het bewaking van de acties.

Officemanager

04-2009 tot 02-2010

Coachboulevard is een opleidingsinstituut, opgericht door coach-opleider Marijke Lingsma, dat zich richt op opleidingen in Individuele Coaching, Teamcoaching en LeanTeamcoaching.
Bij Coachboulevard was ik als officemanager de rechterhand van de directeur en  verantwoordelijk voor het opzetten van een goede back office en verantwoordelijk voor de coördinatie van de het project “Leergang Collega Coach Defensie”.

Officemanager

08-2008 tot 02-2009 & 09-2007 tot 03-2008

ITIS is een automatiseringsbedrijf dat complete ICT oplossingen levert ter ondersteuning van business processen.
Als officemanager was ik verantwoordelijk voor de integratie en standaardisatie van de (personeels-) administratie van vijf kleine werkmaatschappijen in één werkmaatschappij en de  coaching van de secretariaatsmedewerkers bij het structureren en standaardiseren van de werkzaamheden.

personeelsadviseur

04-2007 tot 09-2007

De Observant is een stadscafé met conferentie- en zalencentrum dat gevestigd is een kloostergebouw uit 1472 aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort.
Als personeelsadviseur was ik verantwoordelijk voor het opzetten en integreren van de werkprocessen voor personeelszaken en de personeelsadministratie van de Observant.

Abel Tasmanstraat 3
3772 KA Barneveld
+31 (0)6 12 69 28 04
info@tismar.nl